Tlustý prase

Divadlo
Dramatik se často zaměřuje na zákeřnost a bezcitnost ve vztazích mezi příslušníky především mladších generací. Slabost a zrádnost jsou i tématem hry Fat Pig. Úředník Tom potká na obědě přátelskou a vtipnou Helenu. Váhavě ji pozve na schůzku – Helena je totiž obézní. A Tom, který doposud měl pouze štíhlé ženy, je očarován její bezprostředností a společnými zájmy. Začínající opatrný vztah odhalí Tomův dotěrný a cynický kolega Carter, který novinku škodolibě roznese po firmě. Podráždí především Jeannie z účtárny, Tomovu bývalou dívku, která věří v obnovení vztahu s Tomem. Kolega Carter jednou ve slabé chvilce Tomovi vypráví, jak se v dětství styděl za svou otylou matku a varuje ho. Začíná Tomův vnitřní boj s kosmopolitní společností a jeho láskou k Heleně. Která i přes pochybnosti doufá v to, že Tom je ten, který se nebojí postavit se k její obezitě čelem. Tragickokomický příběh je vstupenkou do myšlení dnešní společnosti a upozornění na to jak i v tak pokročilé době vnímá společnost odlišnosti.
Termíny