MAČ - Tomáš Varga

Volný čas
Grázel bez rukavičiek Narodil sa v 1980 v Zlatých Moravciach. Vyštudoval sociálnu prácu, vystriedal niekoľko povolaní (napr. outdoorový inštruktor, družinár na základnej škole, asistent fakíra, opatrovateľ v starobinci), aktuálne sa venuje obetiam násilia. Debutoval novelou Grázel (2013). „Varga Grázla stvárnil napriek drsnosti a pochmúrnosti nie veľmi tragicky, minimálne však dramaticky, viac-menej apaticky, relatívne dobrodružne a akčne, ku koncu trošku smutne, veľmi realisticky a najmä – bez rukavičiek,“ pochválila autora Barbora Belovická.
Termíny