Čekání na srpen

Film, Rodinný film
V životech sedmi rumunských sourozenců se rozprostřelo pochmurné bezčasí. Jejich matka odcestovala za prací do Itálie a celou tíži péče o domácnost vložila na patnáctiletou Giorgianu. V poetickém duchu, s citem pro detail a atmosféru vykresluje debutující režisérka úskalí, která na děti během předčasné zkoušky dospělosti číhají.
Termíny