Nápravná třída

Film, Drama
Lena je invalidní, bystrá dívka, která po létech strávených domácím studiem nastupuje s nadšením opět do školy. Je zařazena do speciální třídy, určené pro postižené žáky, kteří musí na konci roku před komisí dokázat, zda si zaslouží přeřazení do „normální" třídy. Vyhořelé učitelky však zjevně netouží studenty jakkoli motivovat a pomáhat jim se zlepšovat, naopak se projevy zájmu o složitější látku, které s sebou přinese Lena, snaží zadusit v zárodku. Lena se sice brzy zapojí do kolektivu a naváže vztah se spolužákem Antonem, jejich očividné štěstí však není všem po chuti a následky na sebe nenechají dlouho čekat. Mladý debutant Ivan I. Tverdovskij bez příkras a maximálně věrohodně, za pomoci dokumentární kamery, na plátně rozehrává drama nerovného boje jednotlivce se zkostnatělou institucí, lidskými předsudky a se společností, která těm, kdo se odlišují, hází klacky pod nohy.
Termíny