Do Hradce Králové se opět sjedou historická vojska z celé Evropy

Volný čas, Pro děti

Program vzpomínkových akcí k 148. výročí bitvy u Hradce Králové 1866

 Milovníci vojenské historie si mohou i letos připomenout památku padlých v jedné z největších bitev 19. století. Tuto velkou vzpomínkovou akci pořádá již více než 20 let Garda města Hradce Králové a za tu dobu se podařilo vytvořit projekt, který se stal postupně evropským fenoménem a každoročně přiláká do Hradce Králové tisíce historických nadšenců z celého světa. A zájem je velice vysoký také letos. „Na letošní 148. výročí potvrdilo účast více než 400 účastníků a jsme rádi, že kromě těch českých dorazí historické skupiny i z USA, Rakouska, Německa, Maďarska, Polska a Slovenska,“ prozradil Radek Balcárek, ředitel Projektu Königgrätz 1866. Vyvrcholení vzpomínkových akcí bude tradičně na bojišti Chlum 1866, a to v sobotu 5. července 2014 ve 14 hodin, kdy pod památníkem Baterie mrtvých proběhne dynamická bitevní ukázka.

Také v letošním roce se na přípravě programu podílí rovněž Muzeum východních Čech a Komitét 1866. PodleBalcárka bude i tentokrát kladen důraz na maximální autentičnost ukázek. „Návštěvníky čeká řada výjevů z této osudové bitvy. O jejím historickém významu ostatně vypovídá i to, kolik význačných osobností tehdejší doby se jí zúčastnilo. Stačí zmínit pruského krále Viléma I., saského korunního prince Alberta nebo významného pruského politika a kancléře Otto von Bismarcka,“ dodal s tím, že na zdejším krvavém bojišti se tvořily i příští osudy Evropy. V bitvě u Hradce Králové byl při útoku na Rozběřice raněn do hlavy mladý poručík Paul von Hindenburg, budoucí prezident Velkoněmecké říše. Právě jeho osudy pak tvoří hlavní dějovou osu letošní výše uvedené bitevní ukázky na Chlumu.

A jaké další novinky letos organizátoři chystají? Tou nejzajímavější je bezesporu interaktivní program pro celou rodinu s názvem „Dostaveníčko s rokem 1866“, který se bude konat na Masarykově náměstí. Návštěvníci se mohou těšit na pásmo historické muziky, ukázek dobového odívání, uniforem, výzbroje, ale i jezdeckého umění husarů, hulánů a kyrysníků. Součástí programu pak budou také jízdy historickým kočárem pro veřejnost.

Účinkují

čtvrtek 3. července 2014  

Hradec Králové 
15.00 Masarykovo náměstí - "Dostaveníčko s rokem 1866"

  • slavnostní zahájení vzpomínkových akcí
  • historická muzika
  • prezentace jezdectva a pěchoty
  • historické odívání 
  • staropražská kapela Nešlapeto
  • jízdy historickým kočárem

 Bojiště Chlum 1866

18.00 - Zádušní mše za padlé z bitvy 3. 7. 1866 v kostele proměnění Páně na Chlumu


pátek 4. července 2014

10.00 - Pochod historických jednotek bojištěm

16.30 - Bitevní srážka v obci Třesovice
23.00 - Pochodňový průvod obcí Chlum, pietní akt na pruském hřbitově


sobota 5. července 2014

Bojiště Chlum 1866
10.30- Pochod historických jednotek bojištěm
11.00- Pietní akt u Baterie mrtvých
12.00- Promenádní koncerty historických muzik
14.00- Bitevní scéna „Hindenburg" na motivy skutečných historických událostí z bitvy
u Hradce Králové v roce 1866

16.00- kulturní program do večerních hodin

Po celý den bude možno vystoupit na vyhlídkovou věž na Chlumu. Akce se účastní více než 400 členů historických jednotek z Čech a zahraničí, 40 koní, dvacet historických kanónů, povozy, atd.  Na bojišti bude k vidění i život v historickém polním ležení s lazaretem.

 V sobotu 5. července budou na bojišti záchytná parkoviště pro osobní automobily

Autobusy ČSAD: 8.40, 12,40 stanoviště J2 - Terminál HD Hradec Králové
Vlaky ČD: 8.04, 9.00, 10.16, 12.16 – vlakové nádraží

Zpět Chlum: HK - 18.01 (zastávka Chlum točna)

 Akce se koná s podporou města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje.


Termíny