Velká válka 1914 - 1918 a její vliv na podkrušnohorský region

Výstava
Termíny