PZŚ Hutník

Hudba
Koncert polského pěveckého sboru, působícího při sdružení „Dům kultury - Sdružení uměleckých a zájmových aktivit, Třinec“. Svými koncerty u nás i v zahraničí přispívá ke sbližování kultur národů a národností. V současnosti má sbor kolem 40 členů. Sbor koncertoval ve 20 zemích Evropy (Anglii, Finsku, Francii, Holandsku, Itálii, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Švédsku a také v Polsku, Lotyšsku aj.)
Termíny