MAČ - Milan Uhde

Volný čas
Baladické rozpomínky, rozpomínková balada Narozen 1936 v Brně. Vystudoval češtinu a ruštinu na Masarykově univerzitě v Brně. Působil v redakci časopisu Host do domu. V letech 1971–1989 nesměl z politických důvodů publikovat. Spolupracoval zejména s Divadlem na provázku, které uvedlo mj. jeho slavnou Baladu pro banditu (1975). Po roce 1989 se angažoval v politice. Věnuje se především dramatu, píše ale i muzikálová libreta, prózu, memoáry (Rozpomínky, 2013); spolupracuje s rozhlasem a televizí. Výběr z jeho her nabízejí svazky Desítka her (1995) a Balada pro banditu a jiné hry na zapřenou (2001).
Termíny