Atlas 1.0

Film, Experimentální film
Do nekončící tmy ubíhají zářivé body a materializují iluzi prodlévání ve volném kosmickém prostoru. Souhvězdí vytvořená z fotografií nočního města, promítaná pomocí trojrozměrné slideshow, vyvolávají dojem průletu mezi vesmírnými zářícími body. Světla nočního mikrokosmu autora za doprovodu lehce naddimenzovaných autentických zvuků natáčených míst relativizují osobní vnímání bezprostředního blízka. Projekce je doplněna atlasem, do něhož autor zakreslil souhvězdí vycházející z obrazu jeho města.
Termíny