Vojtěch Pálka - Nemocnice / Zuzana Turečková - Bleší trh

Výstava

Vojtěch Pálka
Narozen:24. 8. 1986 v Brně 

Studia:2002–2003 Gymnázium Pavla Křížkovského s uměleckou profilací, Brno,

2003 – 2007 Střední škola umění a designu, Brno, 1.-2. roč. Užitá fotografie (Mgr. Martin Vybíral), 3.-4. roč. Užitá malba (akad. mal. Jan Vičar); od r. 2007 Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér Grafika I. (prof. Jiří Lindovský).

Zúčastnil se několika skupinových výstav i grafických soutěží (Grafika roku 2008 a grafického trienále Bitola v Makedonii). V roce 2009 získal 1. cenu ve studentské kategorii na soutěžní přehlídce Grafika roku 2009.

Vyjadřuje se různými výtvarnými technikami od kreseb tužkou a uhlem, přes malbu akrylem nebo olejem na plátně, grafiku - suchou jehlu a sítotisk, až po různé kombinované techniky, v nichž kombinuje jednotlivá média např. kresbu a malbu nebo využívá netradiční materiály (lepicí pásky v kombinaci s malbou).V současné době se čím dál více věnuje možnostem a hranicím počítačové grafiky a digitálního tisku. Náměty nejčastěji čerpá z každodenního života, vlastních zkušeností a prožitků.

Zuzana Turečková 

Narozena 15. 5. 1988 v Brně

2007–2013 Akademie výtvarných umění v Praze, atelier Grafika 1 Jiřího Lindovského

2011 studijní stáž (Erasmus) na Robert Gordon Univerzity ve Skotsku - Gray's School of Art

2010–2012 Pedagogické minimum v rámci AVU

2003–2007 Střední škola umění a designu v Brně, obor Užitá malba (ukončena maturitní zkouškou)


Na Akademii výtvarných umění vystudovala obor Kresba - grafika, ale za „ryzí“ grafičku se nepokládá. Tato skutečnost ji v podstatě „nutí“ hledat alternativy a více experimentovat a neustrnout tak na slepém bodě manýry. Věnuje se rovněž malbě a kresbě. Ráda střídá formáty a výtvarné prostředky. Snaží se zkoušet a hledat, výtvarné techniky kombinovat nebo využívat třeba i nekonvenční způsoby (koresponduje-li to s požadovaným účinkem působení daného námětu).

Pozoruje svět, který nás obklopuje, ať už se jedná o ty nejbanálnější věci běžné potřeby, blízké i cizí lidi, zvířata, přírodu či interiér. Svou tvorbou se v podstatě snaží upozorňovat hlavně na vizuální vjemy, kterých si všimla a nějakým způsobem ji přitahují. Každým tématem se většinou zabývá delší dobu, snaží se ho maximálně vyčerpat, prozkoumat ze všech možných úhlů pohledu, dostat se do hloubky, samotné podstaty.

Termíny