MAČ - Peter Arnott

Volný čas
Lochneska v jezeře Ve skotském jezeře Loch Ness žije už celé věky vymyšlená příšera. Nedaleko tohoto jezera, v severní a západní části mé domoviny, ale kdysi žili lidé, kteří vymyšlení nebyli. Hovořili cizí řečí a my se k nim chovali, jako by šlo o příšery, o stvůry… nebo alespoň jako by to vůbec nebyli lidé. A já si říkám, jestli jsme je tou naší mýtickou lochneskou prostě jen nenahradili. V Evropě máme s mocnými říšemi různé zkušenosti. Někteří z nás zažili, jaké to je, být stvůrou; další z nás zase tuší, co to znamená stát se její obětí. Žijeme v zemích, jejichž jména se v průběhu let mnohokrát změnila. Další změna nastala před pětadvaceti lety. Ještě jsme si úplně nezvykli. Ještě jsme se zcela nepřizpůsobili. Zatímco se o to ale budeme pokoušet, chtěl bych, aby má země hovořila s těmi vašimi o tom, co vlastně chápeme pod pojmy, jako jsou „země“ nebo „dějiny“. Pocházím ze Skotska. Rád bych byl opravdovou příšerou.
Termíny