Astika

Film, Krátký film
Dánský samotář je nucen opustit své sídliště, jakkoliv se těšil na dobu, kdy místo ještě více splyne s přírodou a bude ho okupovat i ptactvo, které se jinak lidí bojí. Portrét osobitého člověka i prostředí, které nenuceně kopíruje samotnou podstatu jeho existence.(
Termíny