Mezi létem a podzimem

Film, Drama
V úvodní scéně filmu jsme svědky nářku starého muže na svět, v němž už ničemu nerozumí. Postupně jsme pak seznamováni s několika obyvateli blíže neurčeného městečka na jihu Itálie a s mnohdy bizarními situacemi, v nichž se postavy tří vágně naznačených příběhů ocitají. Ačkoliv se některé z nich denně potkávají, o jejich vztazích, tím méně osudech, je divák informován jen letmo a bez souvislého děje. Nicméně vše, co vyplývá z rafinovaně komponovaných záběrů i hudebního doprovodu, naznačuje cosi neblahého, až podprahově zneklidňujícího. Film, za jehož scénář získal Caputo mezinárodní cenu Mattador, chce být pohledem na typicky italský svět venkova, kde se snaha být moderní a současný střetává s vazbou na hluboké kořeny tradic. Vznikl jako projekt skupiny mladých filmařů z Apulie, usilujících v duchu nezávislosti o propojení experimentální hudby a obrazu, s využitím spolupracovníků naladěných na stejnou strunu a převážně neprofesionálních představitelů.
Termíny