"Zůstaň a uvidíš" - léto 2014

Volný čas
Kroměřížsko - sdružení pro cestovní ruch, o.s. připravilo pro tuto prázdninovou sezónu stejně jako v minulých letech týdenní opakovanou nabídku pro návštěvníky regionu - kulturní, sportovní i zábavné akce během prázdnin. Aktivity jsou prezentovány formou letáků a plakátů, které jsou k dispozici v informačních centrech v Kroměříži, Holešově a Bystřici pod Hostýnem a v restauračních, ubytovacích a kulturních zařízeních.

Termíny