Poutní africká zdravice

Volný čas
Před mší svatou při Cyrilometodějská pouti Podluží, která začíná v sobotu 5. července v 16.30 hodin, vystoupí po modlitbách od 16.00 hodin. se svými modlitbami a písněmi v domorodých jazycích s krátkými hudebními vstupy na bubínky a tradiční africké lidové nástroje skupina bohoslovců ze Zambie, vyslanci Papežských misijních děl.

Termíny