Velké finále

Hudba
Lukáš Hurník: Na cestě z Litomyšle, Bedřich Smetana: Vltava, František Antonín Růžička: Koncert pro dva lesní rohy a orchestr Es dur, Antonín Dvořák: Romance pro housle a orchestr, op. 11, Bohuslav Martinů: Thunderbolt P-47 scherzo pro orchestr, H309, Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll, op. 95 "Novosvětská", Premiéra symfonické fantazie Lukáše Hurníka "Na cestě z Litomyšle" na objednávku festivalu inspirované stejnojmenným motivem Bedřicha Smetany zaznamenaného při cestě z Litomyšle roku 1867. Vystoupí: Kateřina Javůrková, Radek Baborák - lesní rohy, Dalibor Karvay - housle, Rezidenční orchestr festivalu Smetanova Litomyšl Česká Sinfonietta, dirigent: Radek Baborák.
Termíny