Dev.D

Film, Romantický film
Zámožný venkovský mladík Dev.D, od dětství zamilovaný do dívky Paro, je poslán na studia do Londýna. Po návratu uvěří pomluvám o její nevěře a svou chybu pozná až v den její svatby. Propadne drogám a alkoholu a zdá se, že už je příliš pozdě, když potká mladičkou prostitutku Chandu.
Termíny