Nepřítel třídy

Film, Drama
V tomto působivém slovinském debutu Roka Bičeka skupina teenagerů obviní svého nového učitele němčiny z toho, že kvůli jeho vysokým nárokům spáchala jejich spolužačka sebevraždu. Na gymnáziu se rozhoří neuhasitelná bitva různých názorů a postojů a každý střet mezi třídou a učitelem hrozí přerůst v násilnosti. Režisér podmanivě střídá stavy tenze a úzkosti z výbušné situace. Zdrojem napětí mezi žáky, ztělesněnými dobře vybranými i sehranými neherci, a dospělými představiteli školy, zpodobněnými výhradně profesionálními herci, není pouze jejich odlišná životní energie. Rozkol mezi starší a mladší generací tu odráží také obecnější nespokojenost prostupující současnou slovinskou společností. Skutečnost, že nově nastupující učitel Robert (Igor Samobor) je němčinář, jen umocňuje dojem žáků, že se dostali do spárů fašisty. Avšak Robertův výklad Thomase Manna, jehož prostřednictvím se pokouší vyjádřit své názory na sebevraždu, nejenže vyvrací jejich dosavadní názorová stanoviska, ale nutí je i k hlubšímu zamyšlení.
Termíny