Zpívající ženy

Film, Drama
Dosud poslední snímek předního tureckého režiséra Rehy Erdema navazuje na estetiku jeho předchozích počinů. V centru dění je tentokrát osamocená rodina, která se rozhodne navzdory hromadné evakuaci zůstat opuštěná ve svém domově na ostrově, jenž bude brzy zasažen ničivým zemětřesením. Téměř až apokalyptický charakter hrozby však doprovází i tajuplná nemoc, jíž podléhají jak okolní zvířata, padající náhle mrtvá k zemi, tak zbytek zdejších obyvatel, vykolejených ze svého běžného života. Ženy zakoušejí nebývalé souznění s okolní přírodou i osudem samotným, muži se zase dostávají na pokraj šílenství. Nespoutaná režisérská vize pracuje s velmi symbolickým příběhem, nabízejícím originální vyobrazení nefunkčního společenství v nejistém světě zmítaném přírodními živly. Podmanivý snímek, který je především vtahujícím a hlubokým zážitkem, lze rovněž vnímat jako podobenství o charakteru současné společnosti.
Termíny