Dehet a peří

Film, Komedie
Film odkazuje názvem k veřejnému trestu užívanému ve středověku: obrazně je potrestán Christian za podvody, jichž se dopustil na spoluobčanech. Ironizující moralita se odehrává v ospalém venkovském městečku, jehož rituály zachycuje Pascal Rabaté stejně výstižně jako v předchozích Prázdninách u moře .
Termíny