Jan Hus 1414 - představení na hradě Krakovec

Volný čas, Pro děti

SHSŠ Basilard a hrad Krakovec si dovolují představit v divadelních vstupech pobyt Jana Husa na Krakovci v roce 1414. Hlavních rolích se představí pánové Landovský a Legner. Jednotlivé vstupy budou prokládány hudební produkcí v představení pana p. Venase ml. s doprovodem. Poté proběhne prohlídka objektu s kastelánem. Tyto vstupy se budou v průběhu soboty 19. července cca třikráte opakovat.


http://www.hrad-krakovec.cz/

Termíny