Pouť ke sv. Máří Magdaléně v skanzenu Zubrnice

Volný čas, Pro děti

Využijte možnosti procházky krajinou a na chviličku se vraťte do nedaleké historie.


http://skanzen.zubrnice.cz/

V sobotu 19. července v 10 h se u mlýna čp. 27 v areálu skanzenu Zubrnice sejdou poutníci a vydají se směrem na náves za zpěvu barokních písní k Máří Magdaléně. Vážně i nevážně se cestou bude povídat i o krajinných prvcích v areálu skanzenu - Boží muka, křížky aj. Procesí je zakončeno mší svatou v kostele sv. Máří Magdalény. Po krátké duchovní pouti krajinou na vás čeká i světská zábava - v domě z Loubí tradiční pečení, divadla i řemesla.Rodiny s dětmi mohou při procházce využít připravené úkoly a následně si vyzkouší zajímavou hru u domu z Loubí. Vyhrají rodiče nebo děti? Sváťovo loutkové dividlo navíc zahraje dvě pěkné pohádky! Na dospělé něco sehraje Panoptikum Maxe Fische, a kdo se bojí, nesmí do domu hrůzy. Skanzen je pro návštěvníky zpřístupněn od 9 h a v určené hodiny si lze skanzen prohlédnout s průvodcem. Během dne probíhá v domě z Loubí pečení v kachlovém sporáku, jako památku na pouť si sami vyrobíte perníkové srdce a další atrakce. V kostele probíhá tématická výstava k poutním místům v okolí Zubrnic.Zubrnice - pout 2014

Program:
  • 10 h - začátek procesí u mlýna Týniště čp. 27
  • 11.30 h - mše svatá v kostele sv. Maří Magdalény (čas se může změnit v závislosti na průběhu procesí ) - slouží ústecký kaplan pro vysokoškolskou pastoraci Josef Hurt
  • 11 h a 13 h Sváťovo dividlo v domě z Loubí
  • 21 h noční prohlídka vodních mlýnů (s mlynářem) - sraz u mlýna Týniště čp. 27
  • Neděle 20. 7. v 16 h mše svatá - slouží střekovský farář Josef Mazura.

TIP NA VÝLET - historickým vláčkem do Zubrnic. Mimořádně! - jízda na noční prohlídku mlýnů - odjezd z Ústí n. L./Střekov ve 20.12; příjezd do Zubrnic 20.49 a odjezd ze Zubrnic ve 22.12, příjezd do Ústí n. L./Střekov ve 22.48. Podrobnější informace na www.zmz.cz

Jízdní řád historické dráhy pro 19. 7. 2014:

Termíny