Slovo jako obraz - Ikony Martina Damiana

Výstava
Výjimečná výstava ikonopisce a bývalého člena Řádu menších bratrů kapucínů, jenž pořádá kurzy ikonopisectví a jehož výtvarná díla jsou vystavována v České republice i v zahraničí.
Termíny