MAČ - Jan Púček

Volný čas
Nostalgia v priestore Narodil sa v 1987 v Liptovskom Mikuláši. Vyštudoval Hotelovú akadémiu v Liptovskom Mikuláši a dramaturgiu a scenáristiku na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Píše filmové scenáre, prózu (Kameň v kameni, 2012; Okná do polí, 2013) a poéziu (v antológii Haiku, haiečku, haiku zelený, 2011). „Púčekov rozprávač je nostalgický, no nie je primárne zameraný na minulosť, nechce ju za každú cenu prekryť idealizujúcim nánosom, bráni sa tomu humorom a jemnou iróniou. Nostalgia sa tu aktivizuje inak – ako priestorový fenomén,“ napísal Radoslav Passia.
Termíny