MAČ - Sue Glover

Volný čas
Soudobá skotská klasika Přední skotská dramatička, narozena 1943 v Edinburghu, většinu života ale prožila v malých městech při skotském pobřeží. Kromě prací pro divadlo píše i rozhlasové hry a televizní scénáře. Debutovala komorní hrou Chlapec z bubliny (The Bubble Boy, 1980) a vzápětí se do širšího povědomí zapsala celovečerním dramatem Tulení žena (The Seal Wife, 1980). Hrou, která se po svém uvedení stala okamžitě moderní skotskou klasikou, je její tematicky i formálně nejpozoruhodnější drama Podruhyně (Bondagers, 1991), které autorka označuje za „lyrické zkoumání vztahu Skotů ke Skotsku a k sobě samým“. V češtině vyšel svazek jejích her v překladu Davida Drozda (Tři hry o ženách, 2005).
Termíny