Jaroslav Róna – Srdce temnoty

Výstava
Jaroslav Róna (1957), malíř, sochař, literát, pedagog, zakladatel skupiny Tvrdohlaví, člen tria Tros Sketos (nejpopulárnější znělka MFF), autor našich nejpozoruhodnějších sochařských realizací ve veřejném prostoru (např. nepřekonatelný pražský pomník Franze Kafky) představí reprezentativní výběr mysticky uhrančivých obrazových příběhů a také plastik z bronzu a pálené hlíny z tvorby posledního desetiletí. Rónova magicky působivá malířská a sochařská díla, často inspirovaná mytologií i skutečnými osudy světa, jsou naplněna tajemstvím, symbolikou, poselstvími i otázkami po smyslu lidské existence.
Termíny