71

Film, Akční film
Velká Británie, rok 1971. Konflikt v Severním Irsku se blíží občanské válce. Po jedné akci se Gary Hook ocitne tváří v tvář boji na život a na smrt ve snaze dostat se zpět k jednotce. V průběhu nedobrovolné odysey jsou mu věrnými společníky nejistota, strach a beznaděj. Talentovaný režisér umožňuje divákovi zažít fyzický pocit paranoie a úzkosti, které v druhé části opouštějí konkrétnost daného příběhu a ústí v obecnou kritiku války a násilí.
Termíny