Padající hvězda

Film, Historický film
Historická epizoda kratičké vlády Itala Amadea Savojského na španělském trůnu na sklonku 19. století se stala námětem pro hraný debut známého katalánského producenta Luise Miñarra. Namísto realisticky pojatého příběhu předkládá divákovi surrealismem ovlivněný portrét člověka neschopného chopit se moci, složený z jednotlivých výjevů, jejichž smyslu je třeba se domýšlet.
Termíny