Sokolník a jeho dravci

Volný čas
Ukázka volného létání dravců s aktivní účastí diváků.
Termíny