Sázavský klášter - prázdninové klášterní dílny

Volný čas, Pro děti

Pro děti, rodiny, studenty i dospělé možnost naučit se jednoduché středověké písmo, podílet se na opisování středověké svatoprokopské legendy, navrhnout a vytvořit vitráž. Každý lichý prázdninový týden. Písařská a vitrážová dílna, zážitkový archeoprogram 1. - 2. července a 4. - 6. července.


http://www.klaster-sazava.cz/

PRÁZDNINOVÉ KLÁŠTERNÍ DÍLNIČKY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ písařská a vitrážová dílna

O letošních prázdninách nabízíme dětem, rodinám, studentům i dospělým návštěvníkům kromě standardních prohlídek také letní klášterní dílny - písařská a vitrážová. Každý lichý týdenk nám můžete přijít a naučit se psát jednoduché středověké písmo, které můžete využít poté při vlastním kreativním psaní doma. U nás pak se můžete podílet na opisování středověké svatoprokopské legendy, ze které pak vznikne rukopis - kodex, ve kterém bude otištěna také Vaše ruka a um. Při vitrážové dílně nahlédnete na vitráž jako starobylou výukovou pomůcku, která seznamuje příchozího s příběhy světců. Navrhnete a vyrobíte si vlastní vitráž, která zobrazí sv. Prokopa a bude umístěna v klášterním areálu pro další návštěvníky,kteří se budou moci s jeho příběhem seznámit díky Vašim vitrážím. Budete si moci také namalovat figuru na barevnou vitráž nebo si vytvořit vlastní vitrážové sklíčko a odnést si ho na památku domů.

dobrodružně poznávací zážitkový archeologický program

Pro zvídavé děti a rodiče či studenty nabízíme také zcela nový archeologický program STAŇ SE ARCHEOLOGEM V SÁZAVSKÉM KLÁŠTEŘE. Budete pátrat po cennostech ukrytých ve zdejším klášterním areálu a pokusíte se zachránit cennou památku dokládající historický vývoj, život a prostředí našich dávných předků.

Klášterní dílničky probíhají v následujících dnech vždy v intervalu od 10 do 14 h:

1. 7. - 6. 7. (3. 7. - rezervováno), 17. 7. - 20. 7., 29. 7. - 3. 8.,12. 8. - 17. 8., 26. 8. - 31. 8.

Archeologický program začíná vždy v 15 hodin (a trvá přes dvě hodiny) v následujících dnech:

1. 7. - 6. 7. (3. 7. - rezervováno), 17. 7. - 20 7, 29. 7. - 3. 8., 12. 8. - 17. 8., 26. 8. - 31 .8.

Vstupné na osobu: do 6 let a nad 99 let zdarma, od 6 let do 99 let 45 Kč (při účasti rodin při klášterních dílničkách 1 rodič zdarma)

Rezervace předem pro skupinky na 5 osob možná a vítaná! Kapacita omezena (do 20 osob)

Termíny