Martin Rajniš: Huť architektury

Výstava
Výstava představí tvorbu architekta Martina Rajniše a jeho ateliéru, která vychází z myšlenky dlouhodobé udržitelnosti, ekologie a představy architektury jako nástroje pro rozvoj společnosti-komunity. Dne 19. 5. 2014 převzal Martin Rajniš prestižní ocenění „Global Award for Sustainable Architecture" za výjimečný přínos světové architektuře.
Termíny