Parthenia

Hudba
Koncert je 145. samostatným hudebně dramatickým pořadem klavírní a pěvecké třídy Květuše Ernestové a závěrečným absolventským koncertem studentů restrukturalizujícího se studia pro dospělé na Základní umělecké škole Josefa Slavíka v Hořovicích.
Termíny