MAČ - Stanislav Rakús

Volný čas
Román, fáza, telegram Narodil sa v 1940 v Šúrovciach. Vyštudoval slovenčinu a ruštinu na Vysokej škole pedagogickej v Prešove. Pracoval ako učiteľ a dramaturg v divadle. Od roku 1969 pôsobí na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Venuje sa literárnej vede (najmä modernej slovenskej próze), píše pre deti (Mačacia krajina, 1986) aj pre dospelých. Debutoval novelou Žobráci (1976), z nasledujúcich kníh zaznamenali najväčší ohlas prózy Nenapísaný román (2004; Cena Dominika Tatarku, Cena Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska, 2004), Telegram (2009; Anasoft litera, 2010) a Fáza uvoľnenia (2013).
Termíny