G. Mahler: Vzkříšení

Hudba
Symfonie č. 2 c moll "Vzkříšení"... pro soprán a alt sólo, smíšený sbor a velký orchestr na texty F. G. Klopstocka, C. Brentana a A. von Arnim. Vystoupí: Eva Hornyáková - soprán, Terézia Kružliaková - mezzosoprán, Český filharmonický sbor Brno, sbormistr Petr Fiala, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigent Ondrej Lenárd.
Termíny