Křesťanská konference

Volný čas
Každoroční "slavnost víry", kde se setkávají křesťané z různých denominací a schází se k biblickým přednáškám a seminářům předních českých i zahraničních kazatelů. Souběžně opět proběhne Dětská konference. Akci pořádá Křesťanská misijní společnost spolu s Českou evangelikální aliancí.
Termíny