Dílo měsíce: Bohumil Kubišta, Vlastní podobizna s modrým pozadím, 1908

Volný čas
V roce 1908 namaloval Bohumil Kubišta Vlastní podobiznu s modrým pozadím, obraz, kterým v českém moderním umění velmi záhy reaguje na podněty Cézannova malířského jazyka a uvádí do českého moderního umění protokubistické prvky v malířské výstavbě formy. V rámci cyklu Jedno dílo, jeden svět, který představuje veřejnosti významná díla ze sbírek Západočeské galerie v Plzni o obrazu promluví Petr Jindra.
Termíny