Ruku v ruce

Výstava
Výstava prací klientů denního stacionáře Ruka pro život.
Termíny