Ludmila Čermáková, Jiří Holeňa (klavír)

Hudba
Na programu: Suk, Dusík, Debussy, Schubert, Josef Strauss, Johann Strauss.
Termíny