Rodák Petr Jilemnický

Výstava
Výstava věnovaná spisovateli, který se narodil v Kyšperku, dnešním Letohradě.
Termíny