Saletová / Hanke

Výstava
Jde o jedinečné setkání nejprve učitele a žákyně a posléze přátel, kteří každý svou cestou čerpají svou inspiraci v člověku a ve světě, který prožil či zrovna zažívá. Jde o setkání dvou generací výtvarníků, které spojuje láska k sochařině a zdejšímu kraji, ale jejichž dílo se vine přes některé styčné body v rozdílných liniích. Radim Hanke vystaví díla odrážející naprostý minimalismus. Dále zde budou k vidění plastiky, které rovněž spojuje vycházení ze základního modulu či představy tvaru, nicméně již postrádají strohost úplného minimalismu. Zdeňka Saletová se tématem svého díla vrací do svého rodného kraje a jeho tradic – v němž nejvíce rezonuje její nejoblíbenější Horňácko s jeho lidmi, zvyky a písněmi. V Napajedlích představí své nejnovější práce, doplněné výběrem děl od roku 2011, např. z cyklu Motlitby, Peřinky či Krojové.
Termíny