Reklama a děti

Výstava
Ze sbírek Muzea obchodu Bratislava. Po několika úspěšných výstavách, ať už "Pokladny", "Čokoláda" a jiné, u nás Muzeum obchodu opět vystavuje a seznamuje nás s tím, jak se používala reklama v minulosti.
Termíny