Z ústavu do života

Výstava
Výstava fotografií.
Termíny