Čekání na déšť

Divadlo, Hudba, Hudební festival, Divadelní festival, Divadlo
Inscenace s mezinárodním obsazením, v níž se na je višti setkávají herci, muzikanti, tanečníci a loutky. Ústřední postavu inscenace je Penelopé, její práce a sny. Dny a noci Penelopé jsou vyplněny prací, kterou je tkání a opětné párání rubáše – tvoření a destrukce zároveň, budování obrazu světa a jeho následné ničení. Vedle skutečného světa se zjevuje svět přízraků. V představách Penelopé sestupuje Odysseus do Hádu, Penelopé vstupuje do světa jeho snů. Démonické mořské panny, příšery, symboly lidského strachu i touhy, pronásledují naše hrdiny a proměňují je. Látka, ze které Penelopé tká svůj rubáš, je materií světa – světa čekajícího na déšť, déšť, který padá, aby proměňoval a osvobozoval.

Režie: Kristian Kobylka
Účinkují: Aleksandra Adamska jako Penelope (PL), Sambor Dudziński (PL), Marco Ferro (IT), Hugo Giordano (FR),Miłosz Konieczny (PL), Nikos Sevastopoulos (GRC), Marek Zimakiewicz (PL)
Termíny