Paličkovaná krajka

Výstava

Telčské muzeum bude v letních a podzimních měsících patřit ukázkám z tvorby současných krajkářek z Vysočiny.

Paličkování se ve své nejjednodušší podobě dle některých zdrojů objevuje u Slovanů už na přelomu 10. a 11. století. Všeobecně je za kolébku paličkování považována Itálie, kde se za pomoci paliček vyrábí krajka od začátku 16. století a odkud se potom velmi rychle rozšířila do celé Evropy.

Technika paličkování je založená na křížení a uvazování volných nití, které jsou navinuté na dřevěných paličkách. Předem navržený vzor je připevněn na podušce neboli herduli a nit se vede kolem jednotlivých špendlíků, aby vznikl požadovaný motiv. Materiálem pro výrobu krajek bývá bavlna, příze, hedvábí, dracouny, vlna a další.

V českých zemích patřila výroba krajky na některých panstvích k robotním povinnostem a pro poddané platil zákaz krajku používat při zdobení svých oděvů. Císařovna Marie Terezie prohlásila ve druhé polovině 18. století krajkářství za svobodnou živnost a téměř zároveň vznikla první krajkářská škola. Další století přináší rozmach strojové výroby krajek, zakládaly se dokonce továrny na jejich výrobu, které silně konkurovaly domácké rukodělné výrobě.

Paličkovaná krajka i dnes nachází svá tradiční uplatnění, používá se při zdobení oděvů, při výrobě šperků a rozličných miniatur (např. vánočních ozdob) a při vytváření prostorových interiérových dekorací.

 

Výstavu, na kterou Vás tímto zveme, můžete navštívit od 1. června do 31. října 2014, otevřeno je denně mimo pondělí.

 

Vystavující paličkářky:

Jitka Balounová                                   

Irena Dvořáková

Jana Enderlová                        

Iva Formanová

Marie Holubová                                

Jaroslava Lánová                                 

Dana Kuzdasová                              

Zdena Polzerová                                

Dagmar Trávníčková

Martina Vaňkátová

Termíny