Kadaňský hrad NOVĚ

Výstava
Nová stálá výstava se od té dosavadní viditelně odliší nejen hloubkou, ale zejména retrospektivním směrem výkladu a snahou po zapojení herních prvků. Vyprávění o dějinách hradu bude doplněno souběžným popisem jeho stavební historie s upozorněním na zajímavé součásti architektonického vybavení, které jsou kvůli četným požárům a razantním přestavbám doslova rozesety po celém areálu. V rámci starších dějin hodláme věnovat velkou pozornost pozdně gotické přestavbě, ze které se zachoval soubor zajímavých a tvarově rozmanitých architektonických článků. Součástí se také stanou nové prezentace hypotetických rekonstrukcí vzhledu hradu ve 13. a na počátku 16. století. Vycházejí samozřejmě ze starších výzkumů arch. Dobroslavy Menclové, PhDr. Evy Černé a prof. Tomáše Durdíka, ale na základě nového posouzení obrazového materiálu a kamenických prvků, dochovaných ve fasádě anebo nalezených při archeologických výzkumech, které za konzultační pomoci doc. Ing. Michaela Rykla, Ph. D., z Fakulty architektury ČVUT v Praze provádějí Ing. arch. Jaroslav Cígler a Mgr. Lukáš Gavenda, bylo možné posunout dříve položené meze poněkud blíže k ostřejšímu obrazu zašlé hradní slávy.
Termíny