Plastikové modelářství v Československu 1968 - 1989

Výstava
Termíny