Výstava výtvarné knižní vazby

Výstava
Byť kniha P. Hamanové: Z dějin knižní vazby vyšla již v roce 1959, stále platí to, co bylo řečeno v jejím úvodu: „Knižní vazba je po staletí ochranitelkou velkých kulturních hodnot. Knihu především chrání, ale nezřídka i zdobí. Je výtvorem lidské práce, řemesla, které za určitých okolností svou úpravou a výzdobou zasahuje do oborů uměleckého řemesla a dospívá mnohdy výšek skutečného umění.
Termíny