Na cestě k Velké válce

Výstava
V loňském roce se řada kulturních akcí v naší zemi soustředila na 1 150. výročí příchodu věrozvěstů Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu, letos – u příležitosti „teprve“ 100. výročí události – je na místě uvažovat o významu 1. světové války. Ta se rozhořela právě na přelomu července a srpna 1914 a její kořeny byly značně spletité. Cílem malé přehlídky dobových dokumentů je seznámit návštěvníky s bezprostředními i dlouhodobými dějinnými faktory, které vznik války zapříčinily.
Termíny