Po kamení, po hrudách...

Volný čas
Daniel Smutek – Jan Doucek.
Termíny