Lubo Stacho - Monotýpie a plátenka

Výstava

MONOTÝPIE A PLÁTENKA

Cheb, 4. 7. – 30. 8. 2014

Galerie 4 představí výstavu fotografií z cyklu „Slovenská fotografie“.

Zahájení v pátek 4. července 2014 v 18 hodin.

Galerie 4 zve na výstavu významného slovenského fotografa a vysokoškolského pedagoga, který dosáhl v minulém roce významného životního jubilea. Výstava potrvá do 30. srpna2014.

  

   Ľubo Stacho se narodil v roce 1953 v Handlovej v Československu. Vystudoval Stavební fakultu SVŠT v Bratislavě (1976) a Katedru fotografie FAMU v Praze (prof. Ján Šmok 1984). V roce 1990 založil studium fotografie na VŠVU v Bratislavě, kde na Katedře fotografie vede ateliér Laboratórium fotografie. V roce 1995 habilitoval na FAMU na docenta a v roce 2010 byl jmenovaný za profesora. Je nositelem vícero ocenění – Cena bienále fotografie v Metropolitním muzeu Tokio (1995), První cena v soutěži Fondu světových památek UNESCO 1993. Do současnosti realizoval cca 70 samostatných výstav a zúčastnil se 290 společných výstav. Z nich například Mattress Factory Pittsburgh 1995, Bienále Tokio 1995, Fotofest Houston 1996, Fotogalerie Vídeň 1997, Ľubľana 1998, Tel Aviv 2000, GMB Bratislava 2007, Nitrianska galéria v Nitře 2013.

   Ľubo Stacho v 90. letech 20. století v rámci vlastní analýzy fotografického média s  velkým nasazením realizoval výzkumy fotografické emulze, experimentoval a objevil originální autorskou techniku – foto-monotypii. Svojí povahou je blízká hraniční grafické technice - monotypii, kde tradiční matrici supluje mokrá fotografie. Stachova tvorba z tohoto období přináší i v současnosti inspiraci a jeví se v rámci neokonceptuálního umění stále aktuální.

   Porušením emulze analogové fotografie vznikají na plátnech otisky - destruované fragmenty původního obrazu. Stacho tak vytváří specificky intermediální druh obrazu mezi fotografií a grafikou. Jeho ideovou ambicí je evokace přenosu a transformace energií jako nového uměleckého poselství. Ideově a ikonicky vychází z biblického motivu a odkazu roušky Svaté Veroniky. Je tu přítomný i konceptuální rozměr analýzy média fotografie jako zachytávání světelných a duchovních energií. Jedinečnost těchto děl spočívá v ambivalenci, kterou v sobě kódují - znovuoživení petrifikované fotografické reality a její metamorfování do nové, nadčasové kvality výpovědi. Odkaz a symbolika, kterou monotypie z fotografií nesou, má pro Stachovu velkou část tvorby po roce 1990 zásadní a ve své vnitřní hodnotě silný metaforický význam. Představuje silné umělecké a etické poselství vůči civilizaci a umění samotnému.

Kontakty

www.galerie4.cz

Termíny